08 03

Analizowanie instrumentów finansowych może być dokonywane na różne sposoby. Do dwóch najpopularniejszych należy analiza fundamentalna i analiza techniczna. Ten drugi wariant skoncentrowany jest na badaniu ruchów ceny i jej wartości. Co warto wiedzieć o analizie technicznej?

Analiza techniczna rynków finansowych

Nie każdy wie, że analiza techniczna to dziedzina ponad stuletnia. Do najważniejszych zmian, które zrewolucjonizowały sposób patrzenia na ceny instrumentów finansowych należy opracowanie świec japońskich. Analiza techniczna, w skrócie AT, określana często analizowaniem wykresów, to sposób podejścia do badania tego, czy warto zainwestować w dany instrument finansowy, czy też nie.

Samo podejście może być praktykowane na różne sposoby. Może ono także dotyczyć różnego rodzaju instrumentów, jak i rynków finansowych. Na giełdzie analiza techniczna będzie wykorzystywana przez inwestorów, którzy pragną sprawdzić opłacalność inwestycji w dane papiery wartościowy, ale także instrumenty pochodne – kontrakty terminowe, futures itd. Równie dobrze jednak z analizy technicznej korzystają osoby, które nie inwestują nie giełdzie, a przynajmniej nie tej tradycyjnej. Doskonałym przykładem jest stosowanie analizy technicznej do badania kryptowalut (Bitcoina, ale także wszystkich innych). Inaczej mówiąc, przedstawiane rozwiązanie może być i od lat jest stosowane przy bardzo różnych walorach finansowych.

Co pokazuje analiza techniczna?

Za pomocą analizy technicznej można przede wszystkim sprawdzić to, w jaki sposób porusza się cena. Dostrzeżenie pewnych niuansów pozwoli na podjęcie lepszej decyzji inwestycyjnej. W ramach prezentowanej dziedziny można wyodrębnić kilka fundamentalnych założeń. Jednym z nich jest to, że ceny podlegają trendom. Trendy oznaczają poruszanie się ceny po pewnym schemacie. Ze względu na kryterium czasu trendy mogą być podzielone na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Niektórzy analitycy wyróżniają także mikrotredny. Z kolei z uwagi na rodzaj ruchów ceny danego aktywa wyróżnia się trend wzrostowy, trend spadkowy i trend horyzontalny. Ten ostatni występuje wówczas, gdy cena porusza się horyzontalnie, mają miejsce pewne przełamania, ale ostatecznie zauważalna jest tendencja boczna. Idąc dalej, dostrzega się, że obrębie każdego trendu występują korekty. Dla trendu rosnącego korektą będzie ruch w dół, analogicznie dla spadkowego – wybicia.

Analiza techniczna – cena, popyt i podaż

Powyższe informacje można traktować jako całkowicie wstępne. Dla osób nieco bardziej zaawansowanych z pewnością nie będą one żadnym novum. Jednak już z nich da się zaobserwować, że tym, co przede wszystkim pokazuje analiza techniczna, jest relacja pomiędzy popytem a podażą. Analiza techniczna rynków finansowych i instrumentów pozwala na zobaczenie pewnych anomalii, jak i większych tendencji. Siła popytu tworzona jest przez inwestorów, którzy kupują dany walor. Analogicznie podaż będzie wyznaczana przez sprzedających. Jeżeli ci ostatnie dominują, nie tylko ilościowo, ale poprzez wystawianie coraz to niższych cenowo zleceń sprzedaży, to notowania danego aktywa będą znajdowały się w trendzie spadkowym. W odwrotnej sytuacji – znowu analogicznie – będzie się tworzył trend rosnący. W przypadku trendu horyzontalnego siła popytu i podaży jest poniekąd zrównoważona, jednakże dłuższa taka sytuacja może oznaczać wiele innych zjawisk, np. akumulację.

W co inwestować? W jaki sposób zacząć?

Początek inwestowania powinien dotyczyć nie samego inwestowania w praktyce, ale pozyskania wiedzy. Edukację warto rozpocząć właśnie od zapoznania się z analizą techniczną. Warto poznać także analizę fundamentalną. W przeciwieństwie do AT koncentruje się ona na faktach materialnych. W przypadku spółek giełdowych kluczowe będą raporty i sprawozdania finansowe, kondycja spółki, plany na przyszłość, informacje o branych kredytach, zadłużeniu itd.

Aby móc nabyć swoje pierwsze papiery wartościowe, należy założyć konto maklerskie. Każda pełnoletnia osoba można to uczynić. Procedura otworzenia rachunku przebiega niemalże identycznie, jak proces zakładania zwykłego konta w banku. Po przejściu do modułu maklerskiego można sprawdzić notowania instrumentów finansowych i dokonać pierwszej transakcji kupna akcji. Dostęp do aktualnych notowań również będzie bardzo istotny dla osób, które kierować się będą analizą techniczną i które będą preferowałaby inwestowanie w krótszym horyzoncie czasowym.