Certyfikaty strukturyzowane – czym są i co należy o nich wiedzieć?

Certyfikaty strukturyzacyjne to pewnego rodzaju umowa między dwoma kontrahentami. Zobowiązują się oni do wypłacenia pewnej sumy pieniędzy, gdy spełni się scenariusz założony w umowie. Certyfikaty strukturyzowane dają możliwość dodatkowego zysku. W jaki sposób go osiągnąć?

Certyfikaty strukturyzowane – co to takiego?

Certyfikaty strukturyzowane nazywane inaczej strukturami, trackerami lub lokatami inwestycyjnymi stanowią pewnego rodzaju umowę. Jest ona nawiązywana pomiędzy dwiema osobami (sprzedawcą i nabywcą). Umawiają się one, że jeśli w danym czasie zajdzie umówiony scenariusz, osoba posiadająca certyfikat zyska. Może to mieć miejsce np. jeśli przedmiotem umowy jest wzrost lub spadek instrumentu bazowego (np. cena mieszkań w przypadku ich wynajmu).

Zakłady zwane certyfikatami strukturyzowanymi mają dwie zalety. Po pierwsze osoba wpłacająca swój kapitał na rzecz umowy nie traci całkowicie pieniędzy w wyniku innego przebiegu zdarzenia, niż został on założony. Dzieje się tak dlatego, że na rynku dostępne są także produkty z częściową ochroną wpłaconych pieniędzy. Co więcej, certyfikat strukturyzowany może przynieść dodatkowy zysk. Wystarczy, że sytuacja zapisana w umowie wydarzyła się na naszą korzyść, a przy tym spełniliśmy określone warunki.

Certyfikaty strukturyzowane – na jak długo umowa między kontrahentami?

Certyfikaty strukturyzowane najczęściej stanowią ofertę dużych, wyspecjalizowanych banków czy podobnych instytucji. Dzięki temu możemy być pewni, że produkt jest przygotowany w oparciu o wiedzę fachowców, a także obowiązujące prawo.

Nabywca może skorzystać z oferty instytucji finansowej zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W przypadku certyfikatu strukturyzowanego na czas określony, po upływie czasu umowy zostaje ona przedstawiona do wykupu. Zupełnie inaczej dzieje się, gdy struktura przybrała postać dokumentu na czas nieokreślony. W takim przypadku inwestor sam musi zdecydować, kiedy zakończyć inwestycję, co dzieje się np. w przypadku inwestowania w diamenty.

Banki oferują certyfikaty strukturyzowane dostępne w ramach subskrypcji na organizowane regularnie emisje. Nabywca certyfikatu od razu zna maksymalny okres inwestycji (od 12 miesięcy do 3 lat) oraz warunki, na podstawie których liczony będzie zysk. To jak wielki on będzie, zależy od odczytów bazowego indeksu w tzw. dniach obserwacji.

Certyfikaty bonusowe a dyskontowe

Analizując temat certyfikatów, warto wziąć na tapetę certyfikaty bonusowe. To dokument, który także naśladuje zachowanie indeksu bazowego, jednakże dodatkowo umożliwia wypracowanie ekstra zysku z tytułu bonusów wypłacanych w ściśle określonych datach trwania inwestycji. Warunkiem jest jednak to, aby aby instrument transakcji spełnił określone parametry/wymagania.

Jeśli np. w dniu pomiaru i oceny indeksu, certyfikat znajdzie się na poziomie początkowym lub powyżej niego, inwestor otrzymuje kapitał oraz dodatkowy kupon. Bonus wypłacany jest w kolejnych dniach, gdy instrument transakcji nadal będzie znajdował się powyżej początkowego poziomu inwestycji.

Certyfikaty dyskontowe z kolei sprzedawane to tzw, trackery. Odzwierciedlają one zachowanie instrumentu bazowego i umożliwiają grę na spadki. Certyfikaty dyskontowe sprzedawane są po niższej cenie, jednak zysk uzależniony jest od capu (górnego limitu ceny, jaką można osiągnąć). Dzięki certyfikatom strukturyzowanym inwestowanie w przedmioty kolekcjonerskie może stać się mniej ryzykowne, a nawet bardziej zyskowne.