25 01

Inwestycje alternatywne to zbiór różnego rodzaju inwestycji. Jedną z ważniejszych kategorii są inwestycje emocjonalne. Na czym polegają? W co można inwestować?

Czym są inwestycje emocjonalne? Czym się wyróżniają i jakie są rodzaje inwestycji emocjonalnych?

Przymiotnik „emocjonalne” w przypadku przedstawianego rodzaju inwestycji bynajmniej nie odnosi się do nieracjonalnego sposobu podchodzenia do inwestycji lub inwestycji o wyższej stopie ryzyka. Zatem co to są inwestycje emocjonalne? Niektórzy eksperci mówią, że to inwestowanie w pasję. Inni, że to inwestycja w to, co się ludziom podoba i podobać się będzie w przyszłości. Dla osób z dużą wiedzą i świadomością tego rynku ten typ inwestycji może być jak najbardziej przyszłościowy i zapewniać bezpieczne zyski.

Rynek inwestycji emocjonalnych jest bardzo szeroki. W co można inwestować pieniądze? Najczęściej za formy tego typu inwestycji alternatywnych uważa się dzieła sztuki, cenne, luksusowe alkohole, znaczki pocztowe, samochody, komiksy, plansze, pamiątki, pióra wieczne, autografy znanych osób, a także oczywiście antyki i biżuterię. Inwestycje emocjonalne nazywane są w taki, a nie w inny sposób, ponieważ odnoszą się do wartości kreowanej przez ludzkie pożądanie. Aktywami emocjonalnymi określa się te przedmioty, które miały, mają i będą mieć znaczenie dla ludzi ze względu na swą estetykę, niepowtarzalność, sentymentalność i wzbudzanie emocji. Pod względem funkcjonalnym już na pierwszy rzut oka widać ogromną różnicę pomiędzy inwestowaniem na giełdzie, a np. inwestowaniem w sztukę, czy w cenne książki.

Charakterystyka inwestycji emocjonalnych – długi czas oczekiwania na zyski, ale…

Jak każdy rodzaj inwestowania, inwestycje emocjonalne mają zalety i wady. Zaczynając od końca – do największych mankamentów, trudności tego sposobu lokowania pieniędzy, należy niska płynność. Osoby, które kiedyś zainwestowały na giełdzie w spółkę z WIG20 i w małą spółkę z NewConnect, doskonale rozumieją, jak ważna jest płynność w inwestycjach. Z drugiej strony w tym przypadku to także zaleta – rzadkość wpływa na znacznie wyższą wartość.

Do kolejnych trudności inwestycji emocjonalnych należy problem z wyceną, ryzyko walutowe (zwłaszcza w kontekście alkoholi, ale nie tylko), a także długi czas inwestycji. Problemy te można zminimalizować, ale nie da się ich w jakiś magiczny sposób obejść.

Przechodząc do zalet, warto od razu podkreślić, że ostatnia kwestia, tj. długi horyzont czasowy inwestycji, potencjalnie zapewnia właśnie wyższą stopę zwrotu. Inwestycji emocjonalne dają też dużo swobody w zakresie stopnia dywersyfikacji portfela. Z wielu zakupionych przedmiotów inwestycji można korzystać przed ich odsprzedaniem. Kolejną zaletą jest fakt, że aktywa i ich rodzaje są niezwykle zróżnicowane. Długoterminowa lokata kapitału przyczynia się także do poprawy poczucia finansowego bezpieczeństwa.

Czy inwestycje emocjonalne są popularne?

Inwestycje emocjonalne nie należą do najbardziej popularnych sposobów i rodzajów inwestowania. Przyczyn jest wiele. Osoby początkujące często interesują się tym, jak najlepiej zadbać o inwestowanie małych kwot, gdyż dopiero budują swój portfel i nie mają dostępu do większego kapitału.

Nie oznacza to jednak, że inwestycje alternatywne są niedostępne dla nich. Według ekspertów rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce traktowany jest jako wschodzący, a co za tym idzie – przewidywać można coraz więcej możliwości w tym zakresie. Można więc powiedzieć, że obecnie wciąż istnieje dobry czas, aby zaznajomić się z rynkiem inwestycji emocjonalnych i zacząć na nim poruszać.

Podsumowanie – czy inwestycje emocjonalne to polecany rodzaj inwestycji alternatywnych?

Inwestycje alternatywne emocjonalne często łączą trzy sposoby podejścia inwestorów – spekulowanie, inwestowanie i kolekcjonowanie (Adamska: 2015). W tym przypadku szczególnym zagrożeniem dla osób początkujących jest poprawne wycenienie danych przedmiotów inwestycji. Z tym też związana jest najbardziej kwestia ryzyka w inwestycjach emocjonalnych. Drugim kluczowym problemem jest niska płynność. Obydwa można jednak ograniczyć, zagłębiając się w ten rynek i nabywając o nim wiedzę. Dla osób, które chcą konsekwentnie i długoterminowo budować swój kapitał, inwestycje emocjonalne będą z pewnością rekomendowane. Inwestycje te będą zalecane dla inwestorów, którzy faktycznie pragną poznać szczegółowo to, w co inwestują. Przykładowo, nie trzeba być profesjonalnym koneserem win, aby inwestować w wina, ale znajomość i umiejętność odróżnienia różnych szczepów i roczników będzie wymagana.