Inwestycje w metale szlachetne ciągle na czasie!

Złoto i srebro od zawsze rozbudzały ludzką wyobraźnię. Były przyczyną wzlotów i upadków cywilizacji, a alchemicy chcieli zamienić w nie kamień. Nie bez przyczyny mówi się o ‘gorączce złota’. Czy i dziś opłaca się inwestować w metale szlachetne?

Czym są metale szlachetne? Dlaczego je tak nazywamy?

Jak metal może być szlachetny? Czym różni się pospolite żelazo od drogiego srebra? Okazuje się, że różnica nie jest wyłącznie zwyczajowa. Metale szlachetne posiadają pewne określone właściwości chemiczne, dzięki którym można je zaklasyfikować do jednej grupy; nie utleniają się na powietrzu nawet w wysokich temperaturach i są mało reaktywne. Rozpuszcza je jedynie woda królewska, czyli bardzo silny kwas będący mieszaniną kwasu solnego i azotowego. Zwiemy je szlachetnymi także ze względu na rzadkość ich występowania w skorupie ziemskiej.

Dzięki niereaktywności zasób metali szlachetnych działa w obiegu niemal zamkniętym, raz wydobyte poddawane są stałemu recyklingowi i ich zasób nie zmniejsza się.

Przykłady metali szlachetnych to: ruten, rod, pallad, osm, iryd, platyna, srebro i złoto. Znajdują zastosowanie głównie w jubilerstwie i jako dobro inwestycyjne, ale używane są także w przemyśle.

Dlaczego warto inwestować w metale szlachetne?

Złoto i srebro znane były już czasach prehistorycznych. Postrzeganie ich przez ludzi jako wartościowych jest w pewnym sensie naturalne i zawsze będą warte więcej niż ich teoretyczna użyteczność dla przemysłu.

Wartość metali szlachetnych jest odwrotnie proporcjonalna do kondycji gospodarki światowej. Jeśli panuje kryzys gospodarczy, ich wartość szybko rośnie, gdyż inwestorzy obawiają się deprecjacji wartości pieniądza i innych aktywów. Natomiast jeśli ekonomii wiedzie się dobrze, ich wartość maleje, bo nie są same w sobie szczególnie użyteczne (przemysł pochłania zaledwie 10 proc. światowej produkcji złota).

Wartość złota w XXI wieku niemal stale rosła. Istnieje uzasadniona obawa, że wydobyto już większość złota na ziemi i jego podaż będzie się zmniejszać. Do wzrostu cen w XXI wieku przyczyniły się m.in banki centralne Rosji i Chin poprzez duże inwestycje w kruszec.

Metale szlachetne to najbezpieczniejsza możliwa inwestycja. W sytuacji bardzo poważnego światowego kryzysu (wojny, kataklizmu, upadku pieniądza) staną się właściwie bezcenne. Groźba światowego kryzysu gospodarczego jest wiecznie żywa i właściwym pytaniem jest nie czy kryzys nadejdzie, tylko kiedy. Metale szlachetne to inwestycja długoterminowa, jeśli chcemy krótkoterminowego, wysokiego zwrotu z inwestycji, to lepiej zainteresować się innymi aktywami np. akcjami.

Jak przechowuje się metale szlachetne?

Po wydobyciu metalu ze złoża należy go w odpowiedni sposób obrobić. Zazwyczaj z metali szlachetnych wytwarza się sztabki lub srebrne i złote monety bulionowe. Wagę złota liczy się najczęściej w uncjach jubilerskich, a nie w standardowych gramach. Ze względu na swoją niereaktywność metale szlachetne nie wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wiele osób nosi na sobie złoto lub srebro w formie biżuterii, bez straty dla wartości kruszcu.

Najbezpieczniej jest jednak trzymać metale szlachetne w skrytce bankowej lub w sejfie w domu. Średnia opłata za skrytkę bankową to około 500 zł rocznie. Cenne kruszce można ubezpieczyć od kradzieży, ale opłaty z tytułu ubezpieczenia mogą zniwelować zysk z inwestycji.

Sztabki znane z westernów czy filmów akcji to tzw. Good Delivery. Są one podstawową jednostką rozliczeniową złota i srebra między bankami i na giełdach. Waga standardowej sztabki złota to 400 uncji jubilerskich, czyli 12,44 kg, a jej wymiary to 210-290 mm długości, 55-85 mm szerokości i 25-45 mm wysokości. Sztabki srebra i innych metali szlachetnych, np. sztabki platyny mają inne wymiary ze względu na różnice w gęstości materiału.

W obrocie prywatnym metale szlachetne można nabyć w wielu formach, np. wygodnych sztabkach jednogramowych. Najlepiej kupować sztabki złota, na które nas stać i są tańsze w stosunku do tych o takiej samej wadze. Podczas realizacji inwestycji kupiec nie będzie zwracał uwagi na estetykę sztabki, tylko wagę zawartego w niej metalu.

Cena sztabki złota odpowiada zawartemu w niej złocie. Obecnie cena złota za uncję to około 1300 USD, jednogramową sztabkę kupimy za około 200 złotych, a cena sztaby bankowej Good Delivery to około 2 mln złotych. Również nasza Mennica Polska ma w swojej ofercie sztabki złota i inne metale szlachetne.

Kontrakty terminowe na metale szlachetne – inwestycja o wysokiej stopie zwrotu

Aby realizować inwestycje w metale szlachetne nie potrzeba koniecznie posiadać ich fizycznie. Dla inwestorów krótkoterminowych, nastawionych na zysk, a nie bezpieczeństwo, istnieją kontrakty terminowe. Kontrakt terminowy to umowa sprzedaży z wykonalnością w przyszłości. Kontraktami handluje się na krótki okres, jeśli liczymy na spadek wartości aktywów lub na długi okres, jeśli przypuszczamy, że wartość kontraktowanego dobra wzrośnie.

W handlu kontraktami stosuje się tzw. dźwignię finansową. Oznacza to, że możemy zapłacić jedynie rękojmię za zobowiązanie do kupienia dobra w wysokości np. 1/20 ostatecznej ceny. Obecnie na rynku kontraktów terminowych panują automaty inwestycyjne, zwane botami. Inwestowanie w metale szlachetne w takiej formie jest ryzykowne. Dzięki dźwigni finansowej na kontraktach można zyskać dużo więcej niż w tradycyjnej inwestycji, ale też dużo więcej stracić.

Światowe rezerwy złota – które kraje mają najwięcej złota?

Oparcie waluty na złocie było pierwszym międzynarodowym systemem walutowym. Każdy pieniądz odpowiadał danej ilości złota i był na nie wymienny. System ten upadł po pierwszej wojnie światowej, mniej więcej w latach 30 XX wieku. Ostatnim dużym krajem, który uznawał wymienność waluty na złoto były Stany Zjednoczone. Odeszły one od standardu złota w 1973 roku. Do tego czasu każdy kraj musiał posiadać rezerwy złota teoretycznie odpowiadające wyemitowanej walucie. Pomimo odejścia od standardu złota, banki centralne poszczególnych krajów wciąż posiadają potężne rezerwy tego metalu. Jest to zabezpieczenie na wypadek kryzysu ekonomicznego lub wojny. Rezerwy złota uwiarygodniają pośrednio walutę danego kraju i działania banku centralnego.

Zobacz który z krajów ma największe rezerwy złota w tabeli poniżej. Dane podano za marzec 2019 roku w tonach. 1000 ton tego metalu ma wartość ~159 mld złotych i stanowi ~0,6 % całego historycznego wydobycia.

Stany Zjednoczone 8,133
Niemcy 3,369
IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) 2,814
Włochy 2,451
Francja 2,436
Rosja 2,119
Chiny 1,864
Szwajcaria 1,040
Japonia 765
Holandia 612