17 03

Zakup papierów wartościowych to metoda praktykowana przez nieliczne osoby. W porównaniu do kont oszczędnościowych i lokat bankowych można znacznie więcej zyskać, jak i bardzo dużo stracić. Czy warto kupować akcje i inwestować na giełdzie? Jak kupić akcje krok po kroku?

Czym są akcje? Co trzeba o nich wiedzieć?

Akcje, czyli papiery wartościowe, są dokumentami reprezentującymi posiadanie udziału w kapitale danego przedsiębiorstwa, które emituje akcje. Ogół osób posiadających akcje danej spółki określa się mianem akcjonariatu. Zanim odpowiemy, jak kupić akcje, warto przyjrzeć się prawom, które nabywa się w związku z ich posiadaniem.
W zakresie praw majątkowych akcjonariusz ma prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki, udziału w zysku poprzez pobór dywidendy, a nawet do poboru nowych emisji papierów wartościowych (na zasadzie pierwszeństwa). Co więcej, osoba mająca akcje danej spółki, może uczestniczyć w walnych zgromadzeniach, które są cyklicznie organizowane.

Niektóre osoby, które zastanawiają się, jak kupić akcje, mogą być nieco zdziwione powyższymi informacjami. Trudno się temu dziwić. Powyższe, dość definicyjne ujęcie, w praktyce funkcjonowało na początku kształtowania się systemów inwestycji giełdowych. W Stanach Zjednoczonych akcje emitowały zresztą prywatne firmy, które w ten sposób szukały sposobu na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje. W zamian za zakupione akcje akcjonariusze mogli pobierać dywidendę. W takim modelu inwestowanie w firmy przypominały coś pokroju lokat prywatnych, jednak o wyższej stopie zwrotu.

Jak kupić akcje? Inwestowanie na giełdzie współcześnie

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Obecnie akcje są podstawowym instrumentem finansowym, które w zdecydowanej większości przypadków używany jest w celach inwestycyjny-spekulacyjnych. Znacznie rzadziej kupuje się współcześnie akcje po to, aby pobierać dywidendę przez następne lata. Znamienne jest zresztą, że mniejszość, nie większość, spółek notowanych na wszystkich światowych giełdach ogłasza dywidendę. Nie inaczej jest w przypadku polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Warto dodać, że rozróżnia się akcje prawdziwe i syntetyczne. Te drugie są produktami finansowymi, które opierają się na instrumencie bazowym, którym są akcje, mając za zadanie odzwierciedlać jego notowania. Dostępne są jako kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Jak kupić akcje na giełdzie – konto maklerskie

Zakup papierów wartościowych nie należy do najpopularniejszych sposobów na oszczędzanie i inwestowanie wśród Polaków. Rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe, lokaty bankowe, także inwestowanie w nieruchomości pod wynajem – wszystkie te sposoby mają znacznie więcej zwolenników. Nie oznacza to, że nie warto kupować akcji!
Jak kupić akcje na giełdzie? Aby to zrobić, wystarczy założyć specjalny rachunek maklerski. Oferowany jest przez wiele banków działających w Polsce. Konto maklerskie daje dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (zwykle za dodatkową opłatą, inaczej kursy wyświetlane są z kilku, kilkunasto sekundowym opóźnieniem). Założenie rachunku maklerskiego różni się od otwarcia dowolnego konta osobistego tylko tym, że konieczne jest wypełnienie ankiet inwestycyjnych. Sprawdzają one wiedzę przyszłego inwestora w zakresie podstawowych mechanizmów rynkowych i produktów inwestycyjnych. Aby zainwestować swoje pierwsze pieniądze, należy wykonać przelew z posiadanego innego konta na rachunek maklerski. Procedura ta może trwać zaledwie sekundę (księgowanie), jeżeli obydwa konta założone są w tym samym banku.

Zakup akcji na giełdzie – krok po kroku

W module maklerskim można przejrzeć wszystkie notowane na polskiej giełdzie spółki. Dostępne są informacje o cenach zakupu akcji i sprzedaży. Zatem jak kupić akcje? Proces jest banalny. Wystarczy jedynie zlecić zakup i poczekać na jego realizację. Wybierać można spośród kilku rodzajów zleceń. Można ustawić zlecenie na wybraną kwotę – wyższą lub niższą od obecnej. Wówczas kupno akcji zostanie aktywowane w momencie, gdy cena rynkowa waloru dojdzie do wyznaczonego poziomu. Można także skorzystać z już wystawionych zleceń sprzedaży innych inwestorów lub skorzystać ze zlecenia PKC (po każdej cenie). W takich sytuacjach w większość wypadków kupno akcji dokonuje się natychmiastowo.

W jakie spółki inwestować? Często zadawane pytania

Na różnego rodzaju portalach internetowych nie brakuje wątków poświęconych tematyce grania na giełdzie. Wśród nich dostrzec można wiele pytań, np. „jak kupić akcje Orlenu?”, „jak kupić akcje Apple?” czy „jak kupić akcje CD Projekt?”. Pomijając fakt, że osoby, które zadają takie pytania, zwykle nie mają podstawowej wiedzy dotyczącej giełdy, należy zaznaczyć, że rekomendowanie zakupu jakiegokolwiek papieru wartościowego nie jest legalne. Tak czy inaczej – zakup powyższych akcji proceduralnie nie różni się od zakupu innych. Wyjątkiem w tym wypadku mogą być akcje firmy Apple, ponieważ nie wszystkie moduły maklerskie oferują obsługę inwestycji w akcje firm zagranicznych.