10 11

Niedawno miałem okazję przeprowadzić ciekawą rozmowę ze znajomym, który pod wpływem sprzedawcy oraz chęci oszczędzania i inwestowania dał namówić się na polisę inwestycyjną. Sytuacja znajomego skomplikowała się znacznie kiedy utracił pracę, stosunkowo wysokie systematyczne „wpłaty” dobijały i tak już mocno nadszarpnięte finanse domowe.

Umowy oczywiście nie przeczytał dokładnie, gdyby to zrobił wiedziałby że... gdy zapragnie rozwiązać polisę przed datą jej wygaśnięcia i/lub przed osiągnięciem zadeklarowanego limitu wszystkich wpłat, instytucja w której podpisał umowę odda mu tylko 20% wartości polisy. 

Tego typu patologia na rynku usług finansowych doprowadziła do powstania rynku wtórnego polis inwestycyjnych, nie zdziw się więc jeśli znajdziesz gdzieś ogłoszenia zdesperowanych ludzi np. o takiej treści:

Mam do sprzedania polisę inwestycyjną: AXA Plan Inwestycyjny Systematicus wariant II. Okres ubezpieczenia: 10 lat. Po 5 latach możliwość zmniejszenia wysokości składki do około 2000 zł rocznie. Wysokość Składki Regularnej: 12000 zł, jest również możliwość zmiany na składki miesięczne po 1000 zł Częstotliwość opłacania składki: roczna (na tą chwilę) Wartość na dzień dzisiejszy 14000 PLN Suma wpłaconych składek podstawowych:12000,00 zł. Ze względów finansowych muszę PILNIE sprzedać ten produkt w formie cesji praw do polisy. Chętnych bardzo proszę o kontakt: ……….. lub tel. ………… Proszę o konkretne propozycje cenowe, rozważę każdą.

Pomimo iż inwestowanie poprzez polisy inwestycyjne dotyczy rynków nie alternatywnych postanowiłem opisać ten temat bardziej szczegółowo, bo rynek wtórny na którym można nabyć polisę za cenę niższą niż jej nominalna wartość jest jak dla mnie już formą mocno alternatywną

Większość polis inwestycyjnych to produkty inwestycyjne – gdzie mamy możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne. Przy okazji inwestowania będziemy ponosili różne koszta i prowizje które do niskich nie należą i są kolejnym powodem rozgoryczenia adeptów inwestowania na rynkach finansowych.

Czemu więc w ogóle  inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem polis a nie w sposób bardziej utarty w świadomości inwestorów np. za pośrednictwem rachunku w biurze maklerskim? Są dwa bardzo istotne powody, argumentem świadczącym na plus dla polis jest możliwość ominięcia podatku Belki podczas przenoszenia środków pieniężnych pomiędzy funduszami.

Drugim ciekawym aspektem jest prawo spadkowe. Ponieważ polisa inwestycyjna oferowana jest w formie ubezpieczenia na życie, pozwala ona na ucieczkę od podatków i spadków, nie jest wliczana do masy spadkowej. Ponad to uposażona osoba otrzyma pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego które może toczyć się miesiącami, a czasami w skrajnych przypadkach także i latami. Uposażoną osobą nie musi być członek rodziny, może być nim np. kochanka

Zakładając polisę inwestycyjną zobowiązujemy się do regularnych wpłat, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych przez okres minimum 5 lat, a sama wypłata środków może nastąpić często nie wcześniej jak za 10 lat. Pamiętaj więc że decydując się na polisę inwestycyjną powinieneś być absolutnie pewny że będziesz miał odpowiednią płynność finansową przez najbliższe lata.

Niestety jak to w przypadku opisywanego znajomego oraz wielu innych osób bywa ludzie nie myślą o tym zawczasu a sprzedawca roztaczający wizję wysokich zysków i magii procentu składanego dąży do tego aby klient zadeklarował jak najwyższy limit wpłat na polisę…

Nabitym w butelkę inwestycyjnych polis pozostaje jedynie sprzedać polisę na rynku wtórnym od 20 do 40 procent mniej niż wynosi jej wartość nominalna.

Jeśli chcesz nabyć polisę na rynku wtórnym musisz zdawać sobie sprawę że cesja polisy oznacza cesję praw Ubezpieczającego, czyli de facto zakupując taki rodzaj inwestycji przejmujemy obowiązek dokonywania kolejnych wpłat. Ubezpieczonego nie można zmienić! 

Formalnie mamy więc 3 podmioty:

Ubezpieczający – osoba która dokonuje wpłat (TO TY!)
Ubezpieczony – osoba która podpisała umowę na polisę inwestycyjną i od której „odkupujemy” polisę  (TO OSOBA KTÓRA SPRZEDAJE POLISĘ NA RYNKU WTÓRNYM)
Uposażony – osoba która dziedziczy na wypadek śmierci ubezpieczonego  (NP. KOCHANKA UBEZPIECZONEGO  )

Nabywając polisę na rynku wtórnym musisz sporządzić odpowiednią umowę z ubezpieczonym odnośnie dowolnego dysponowania środkami na koncie polisy inwestycyjnej, a także ich wypłaty na Twoje konto, kiedy będzie to możliwe (najczęściej po 10 latach od momentu zawarcia polisy przez ubezpieczonego).

Zajmijmy się teraz osobą określaną mianem uposażony i wyobraźmy sobie sytuację że  ubezpieczony umiera – osoba uposażona otrzymuje środki zebrane na polisie inwestycyjnej.  Nie ma żadnych przeszkód formalnych abyś Ty jako nabywca polisy był uposażonym i ubezpieczającym zarazem.

Należy zadbać o stosowne zapisy podczas cesji i w umowie cywilno-prawnej, które określą Ciebie jako osobę uposażoną oraz uniemożliwią ubezpieczonemu zmianę osoby uposażonej.

Być może temat wydaje się skomplikowany z punktu prawa i będziesz potrzebował prawnika, ale jeśli chcesz kupić polisę na rynku wtórnym to wiedź że tylko dobrze skonstruowana umowa zabezpieczy w pełni Twoje interesy.